head1.jpg
STARTSIDA Om tecken Handalfabetet Lektion 1 Teckna mer? Om Tecknologen Ofta Frågade Frågor
teckenkurs_banner_1.jpg

right_ruta1.jpg
Du måste ha Flash plug-in i din webläsare!

 

 Om tecken

Här får du en introduktion i skillnader och likheter mellan olika sätt att teckna. Det viktigaste du lär dej här, är att teckenspråk används av döva och teckenkommunikation av hörande.

Vad är teckenspråk?

De tecken du får lära dej här, kommer från dövas teckenspråk i Sverige. Teckenspråk är ett eget språk, som används av barndomsdöva personer i kommunikation sinsemellan och, med hjälp av tolk, även i andra vardagliga situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är teckenkommunikation?

Teckenspråket "lånar ut" sina tecken till bland annat det som kallas tecken-kommunikation och som används av personer som inte är döva, utan av andra anledningar inte använder talat språk som sitt kommunikationssätt (språkstörda, talskadade, utvecklingsstörda m.fl.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2009 Tecknologen AB
- din resurs när det gäller tecken -